San Salvo - News

befana2020

Vuléss crede a la Befàne

Mitteve la cazzett appese a lu camìne,

‘nin  ddurméve la notte p’ aspittà la matìne,

 

la Befàne arrivàve vestìte d’argénde,

accavalle a na scòpe, nghì lu còre cundénd.

Purtave cavallucce, bàmbole, caraméll,

pure fècare secche, turrone, ciambéll.

Nnì mangàve  aglie, cipòlle e carbòne.

Che disdétt, pure si facéve lu bbone.

Passave la jurnàte veraménd felìce.

Cundénde màmme, papà, l’ amìce.

La Befàne st’ anne niende m’ha purtàte.

Com’è triste! Forse di me s’è scurdàte.

Mò, so gròsse e nni so cchiù nu uaiòne,

l’anne ha passate velòce gné nu drahòne.

Tra preoccupaziòne e li pensiére,

sta vite nni è  come  iére.

Tra uèrre,  odie e  rapìne,

stu mònn zi sta sciòije gnè la brìne.

‘Nmezz’a stu màre di cattivérie umàne,

 VULESS CREDE  ANGORE A LA BEFANE.

 

Michele Molino

Categoria: