San Salvo - News

 292AB9E8 BF32 4581 908F C336483038D6

C’E’ QUALCUNO A CUI NON PIACE LA VENTRICINA? SI FACCIA AVANTI SE C’E’

All’ Abrùzz’, stann’ prodòtt’ ’nguandità,
‘ngi manghë nijènd, zi da gustà.
Ficatàzz, prisìtt e lummell,
furmàggë, saggeccë,‘ndurcinéll,
pricòchë, maccarùnë, montepuggiànë,
brodètt, scapècë e zafferànë.
Ma sta na cosë, chi è nu vandë,
piacë proprië a tutt’ quànd’.


Te pe nnome: “Vendricìnë,
nni esìst’ cchiù genuìne.
Finocchiètt, pepe rasce, filètt’ di maiàlë,
nu cconë grass e poche sàlë.
Cènghe mesë li fi st’ a la candìnë,
nin sì chi tti mignë la matìnë.
Na bbell’ fell’ ‘nmezzë a lu puànë,
ti fa sta bbonë na settimànë.
Si li fi ‘nghi li sagnitèll,
ta rimàn’ a lu ciurvèll’.
Evvivë ! Evvivë lu maiàle,
lu migliòrë di tutt’ l’animàlë.
I vo bbenë pure Sand’ Andònië,
c’ha scacciàtë lu demònië.
Peije ssà vendricènë, magnàm’ a crepapéll!
Mò é lu muménd’, la vìtë è cchiù bbell’.

Michele Molino

Categoria: